XIV Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Europa 3 wymiarów kultury przyszłości: Obywatele-Innowacja-Technologia” – 20-23 września 2013 roku

XIV Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Europa 3 wymiarów kultury przyszłości: Obywatele-Innowacja-Technologia” – 20-23 września 2013 roku

Uczestnicy: Tuchów, Saint Jean de Braye, Pettenbach, Detva, Martfü, Mikulov, Illingen, Baraniwka, Tautii Magheraus

Kwota dofinansowania 17 000 euro

Wsparcie finansowe: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”