XV Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „W wymiarze pamięci i pojednania, w duchu wolności i demokracji, z wizją przyszłości obywateli Europy” – 19-22 września 2014 roku

XV Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „W wymiarze pamięci i pojednania, w duchu wolności i demokracji, z wizją przyszłości obywateli Europy” – 19-22 września 2014 roku

Uczestnicy: Tuchów, Saint Jean de Braye, Pettenbach, Detva, Martfü, Mikulov, Illingen, Baraniwka, Tautii Magheraus

Kwota dofinansowania 16 500 euro

Wsparcie finansowe: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”