Uczestnicy zajęć to w szczególności młodzież klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz szkół średnich. Podczas zajęć poznają tajniki pięknego mówienia, gry aktorskiej, publicznych zachowań na scenie. Rozwijają pasję sztuki aktorskiej, recytatorskiej czy kabaretowej. Przygotowane programy artystyczne, inscenizacje przedstawiane są tuchowskiej publiczności podczas różnych imprez kulturalnych.