Muzeum Miejskie w Tuchowie to wyjątkowe miejsce, w którym  zgromadzono kilka tysięcy eksponatów pokazujących historię i bogactwo etnograficzne ziemi tuchowskiej. Mieści się w podziemiach Domu Kultury oraz w podziemiach „Sokoła”. Muzeum jest obiektem całorocznym, czynnym od środy do piątku, w pozostałe zaś dni po uprzednim zgłoszeniu. Wstęp jest płatny.

Muzeum istnieje od 2013 roku, a jego otwarcie stanowiło symboliczne ukoronowanie obchodów 670-lecia Tuchowa. Muzeum w swych zbiorach zawiera ponad 5000 eksponatów związanych z Tuchowem, które stanowią darowizny mieszkańców oraz osób związanych z miastem. Wiele z eksponatów pochodzi z kolekcji podarowanej przez rodzinę Tadeusza Radwana – artysty ludowego i podróżnika.

Zbiory w Domu Kultury prezentowane są w pięciu salach.

Sala etnograficzna, w której znajdują się  rzeczy codziennego użytku, elementy wyposażenia domowego oraz tradycyjnych zawodów rękodzielniczych.

Sala poświęcona mieszkańcom i historii Tuchowa, w której znajdują się przedmioty kultu religijnego, najważniejsze dokumenty, zdjęcia związane z historią Tuchowa, tuchowskimi rodzinami oraz z rodziną Rozwadowskich.

Sala poświęcona I i II wojnie światowej, w której zgromadzono militaria, zdjęcia, dokumenty, przedmioty poświęcone najbardziej tragicznym wydarzeniom w dziejach naszej historii.

Sala Batalionu „Barbara”, w której znajdują się pamiątki z wiązane walką partyzancką I Batalionu 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej „Barbara” działającego na naszych terenach.

Sala im. Tadeusza Radwana, która jest salą wystaw zmiennych. W tej sali na wstawach tematycznych  prezentowane są muzealia ze zbiorów muzeum, odbywają się spotkania, lekcje i sympozja historyczne. To tu też twórcy i artyści prezentują swoje dzieła na wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz okolicznościowych wieczornicach.

Muzeum stanowi dopełnienie części Muzeum Miejskiego znajdującego się w podziemiach Domu Kultury. Otwarcie tej części nastąpiło w roku 2019 po gruntownym remoncie budynku, którego piwnice zostały przystosowane do celów muzealnych. Znajdują się tutaj trzy sale.

Sala stanowiąca skarbiec Tuchowa, w której znajdują się najstarsze eksponaty naszego miasta, a wśród nich: replika Aktu lokacyjnego miasta nadanego przez Kazimierza Wielkiego w 1340 roku , kopia Tryptyku z Tuchowa, namalowanego przez Jana z Nysy w 1468 roku oraz eksponaty kultu religijnego.

Sala, w której znajdują się najważniejsze i najstarsze dokumenty, mapy, zdjęcia i eksponaty związane z historią miasta oraz z rodziną Rozwadowskich –  właścicieli Tuchowa.

Sala, w której znajdują się eksponaty związane z tuchowską służbą zdrowia, apteką „Pod Orłem”, Są tu również tablice z nazwiskami burmistrzów Tuchowa, tryptyk  Okna Ardona, którego autorem jest światowej sławy artysta, urodzony w Tuchowie – Mordechaj Ardon, jak również cenne pamiątki związane ze św. Janem Pawłem II uchodzące za relikwie II stopnia.

Remontu budynku dokonano w ramach inwestycji realizowanej w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6 Dziedzictwo regionalne; działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego; poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.