Budynek filii Domu Kultury w Siedliskach został wybudowany i oddany do użytku w 2013 r. w miejscu dotychczasowego Domu Ludowego, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Inwestycja ta była dofinansowana z Programu rozwoju obszarów wiejskich.

Filia Domu Kultury w Siedliskach to miejsce służące przede wszystkim podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji ludowych. Odbywają się tu prezentacje, wystawy, spotkania edukacyjne tradycji i zwyczaju, warsztaty, szkolenia, kursy, próby zespołów, zajęcia sportowo-rekreacyjne i plastyczne dla dzieci oraz imprezy o różnym charakterze, a także organizowane są wyjazdy studyjne i krajoznawcze. W ciągu roku istnieje możliwość organizowania zamkniętych imprez o różnym charakterze. W filii działają m.in.: Rada Sołecka Siedlisk, OSP Siedliska, Koła Gospodyń Wiejskich, Siedliskie Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenie „Moje Siedlisko”, Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk.