Celem spotkań z najmłodszymi dziećmi (od 3 do 5 lat) jest wspieranie intelektualnego, ruchowego i emocjonalno-społecznego ich  rozwoju. Zajęcia mają rozwijać umiejętności motoryczne dzieci, wspomagać rozwój mowy, aktywizować komunikację dziecka, rozbudzać zainteresowanie światem i kreatywność.