XIII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Pokolenia w kulturze narodów Europy – konwent obywateli małych miast europejskich” – 3-6 sierpnia 2012 roku

XIII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Pokolenia w kulturze narodów Europy – konwent obywateli małych miast europejskich” – 3-6 sierpnia 2012 roku

Uczestnicy: Tuchów, Saint Jean de Braye, Pettenbach, Detva, Martfü, Mikulov, Illingen, Baraniwka, Tautii Magheraus

Kwota dofinansowania 17 000 euro

Wsparcie finansowe: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”