Największą wartością każdej formy życia, w tym kultury,  jest drugi człowiek – człowiek osadzony w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dom Kultury w Tuchowie zawsze był, jest i będzie z ludźmi, blisko ludzi i dla ludzi. Tworzymy, upowszechniamy i chronimy kulturę. Wszyscy pracujemy dla niej najlepiej jak potrafimy!

Chcemy kreować życie kulturalne, popularyzować różne formy kultury, troszczyć się o wszelkie jej przejawy, podążać za duchem czasu dla dobra naszego lokalnego dziedzictwa i ludzi tworzących naszą społeczność!

To, co nas określa to wszechstronność działania:

INSPIRUJEMY – rozbudzamy aktywność społeczności lokalnej, odkrywamy i eksponujemy ich różne formy twórczości

EDUKUJEMY – przygotowujemy do świadomego odbioru kultury w szerokim jej rozumieniu

ROZWIJAMY PASJE – prowadzimy różnorodnie tematycznie i formalnie zajęcia dla dzieci i młodzieży

INFORMUJEMY o wydarzeniach bieżących, o tym, co dzieje się w gminie i w mieście

PROMUJEMY kulturę, przyrodę, wartości i wydarzenia, w których przegląda się życie naszej społeczności zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim

PIELĘGNUJEMY dziedzictwo kulturowe miejsca, w którym żyjemy, gromadzimy przedmioty kultury materialnej i udostępniamy je

POMAGAMY twórcom, grupom artystycznym, szkołom, instytucjom, stowarzyszeniom w realizacji działań kulturowych, edukacyjnych, oświatowych, sportowych, turystycznych i wielu innych

POZYSKUJEMY FUNDUSZE ze środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów w zakresie kultury, edukacji, turystyki, infrastruktury

PUBLIKUJEMY wydawnictwa poświęcone historii Tuchowa i gminy, jego kulturze i obyczajowości, foldery, informatory, jak również lokalną gazetę „Kuriera Tuchowskiego”, stanowiącego przegląd spraw ważnych dla naszej społeczności

PROWADZIMY USŁUGI – wynajmujemy sale i pomieszczenia na konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe i rodzinne oraz ich obsługę i realizację, przygotowujemy i wdrażamy projekty reklamowe i promocyjne, projektujemy i drukujemy plakaty, zaproszenia, dyplomy, foldery, biuletyny, ulotki. Prowadzimy zajęcia taneczne, kreatywne, plastyczne, umuzykalniające, językowe i inne. Sprzedajemy gadżety promujące miasto i gminę, pamiątki, produkty regionalne oraz książki, publikacje, widokówki. Ponadto prowadzimy profesjonalne kino, a niektóre z wydarzeń przez nas organizowanych są biletowane.