W 2011 r. budynek Domu Kultury przeszedł kapitalny remont. Inwestycja ta była dofinansowana z Programu rozwoju obszarów wiejskich. Od 1 stycznia 2012 r. Dom Kultury w Burzynie jest filią Domu Kultury w Tuchowie.

W filii Domu Kultury w Burzynie mieści się biuro Rady Sołeckiej, gdzie odbywają się jej posiedzenia, dyżury sołtysa, okolicznościowe zebrania, szkolenia oraz wydarzenia, festyny,  imprezy okolicznościowe, plenerowe, dożynki, występy artystyczne, próby zespołów, zajęcia taneczne, sportowe,  kursy, prezentacje, zabawy dla dzieci, imprezy integracyjne, turnieje szachowe. W ciągu roku istnieje możliwość organizowania zamkniętych imprez o różnym charakterze. W filii działają: Rada Sołecka Burzyna, OSP Burzyn, Koło Pszczelarzy w Tuchowie oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów/koło w Tuchowie.