Podczas zajęć stanowiących przestrzeń dziecięcej kreatywności, poprzez zabawę  i działania twórcze, dzieci w wieku od 6 do 12 lat poszerzają wiedzę i doskonalą umiejętności manualne oraz intelektualne, rozbudzają pasje, stają się wrażliwe na piękno i drugiego człowieka.