Współpraca Domu Kultury w Tuchowie ze stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich, fundacjami

 • Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „MOJE SIEDLISKO” (Siedliska)
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Siedliszczanie” (Siedliska)
 • Stowarzyszenie Nasza Dąbrówka Tuchowska (Dąbrówka Tuchowska)
 • Klub Kreatywnych Kobiet (Karwodrza)
 • Stowarzyszenie „Aktywni Lubaszowianie” (Lubaszowa)
 • Stowarzyszenie „Razem”( Meszna Opacka)
 • Stowarzyszenie „Róbmy swoje” – (Łowczów)
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Łowczowianki” (Łowczów)
 • Koło Gospodyń (Zabłędza)
 • Koło Gospodyń Wiejskich (Buchcice)
 • Koło Gospodyń Wiejskich (Jodłówka Tuchowska)
 • Świetlica Kielanowice
 • Rada Osiedlowa Garbek
 • Koło Gospodyń Wiejskich (Piotrkowice)
 • Towarzystwo Miłośników Tuchowa
 • Stowarzyszenie „Sokół” w Tuchowie
 • Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy
 • Koło Gospodyń Wiejskich (Trzemesna)
 • Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy
 • Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Tuchowie
 • Stowarzyszenie Zwykłe Grupa Miłośników Motocykli OWL’S Riders w Tuchowie
 • Echo Twojej Okolicy Karwodrza