XII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Międzynarodowa sieć kulturalnej turystyki do małych miast Europy – przystanek Tuchów-Małopolska” – 19-22 sierpnia 2011 roku

XII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Międzynarodowa sieć kulturalnej turystyki do małych miast Europy – przystanek Tuchów-Małopolska” – 19-22 sierpnia 2011 roku

Uczestnicy: Tuchów, Saint Jean de Braye, Pettenbach, Detva, Martfü, Mikulov, Illingen, Baraniwka, Tautii Magheraus

Kwota dofinansowania 15 000 euro

Wsparcie finansowe: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”, Punkt Informacyjny Europe-Direct w Tuchowie