XI Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Poszukiwanie i utrwalanie tożsamości kulturowej Europejczyków” – 28-31 maja 2010 roku

XI Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Poszukiwanie i utrwalanie tożsamości kulturowej Europejczyków” – 28-31 maja 2010 roku

Uczestnicy: Tuchów, Saint Jean de Braye, Martfü, Detva, Mikulov, Illingen, Baraniwka, Tautii Magheraus

Kwota dofinansowania 13 440 euro

Wsparcie finansowe: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”, Punkt Informacyjny Europe- -Direct w Tuchowie