Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w ramach MSIT – 2011 r.

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w ramach MSIT – 2011 r.

W ramach realizacji projektu dokonano remontu i modernizacji pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej, w tym zaplecza kuchennego, technicznego i sanitariatu. Dokonano częściowego zakupu wyposażenia.

Koszt całkowity projektu 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie 140 000,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.