„Zorganizowanie i przeprowadzenie pogórzańskiego pleneru malarstwa i rzeźby, warsztatów oraz wystaw poplenerowych” – 2011 r.

„Zorganizowanie i przeprowadzenie pogórzańskiego pleneru malarstwa i rzeźby, warsztatów oraz wystaw poplenerowych” – 2011 r.

W ramach realizacji projektu zorganizowano warsztaty z zakresu malarstwa i rzeźby oraz dwie wystawy plenerowe.

Koszt całkowity projektu: 30 920,00 zł, w tym dofinansowanie: 17 596,73 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś LEADER na lata 2007-2013.