„Panorama Tuchowa od średniowiecza do XXI wieku – Jarmark Pogórzański” – 2010 r.

„Panorama Tuchowa od średniowiecza do XXI wieku – Jarmark Pogórzański” – 2010 r.

Projekt ukazał swoisty rodzaj panoramy Pogórza z perspektywy Tuchowa od średniowiecza do XXI wieku. Zrealizowany został w roku obchodów 670-lecia lokacji miasta Tuchowa.

Koszt całkowity projektu: 33 119,80 zł, w tym dofinansowanie: 18 755,87 zł.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś LEADER na lata 2007-2013