„Jako drzewiej bywało” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 9 SP Lubaszowa

„Jako drzewiej bywało” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 9 SP Lubaszowa

Wydobycie soli i handel stanowiły źródło życia mieszkańców Tuchowa. Oprócz nich ważne było również rzemiosło.

Jak pisze J. Kozioł: „Z ksiąg metrykalnych oraz akt wójtowsko-ławniczych można dokładnie poznać ówczesnych rzemieślników. (…) Według ksiąg cechowych miasto liczyło w 1581 roku 56 rzemieślników, w tym 20 szewców, 10 krawców, 10 rzeźników, 5 sukienników, 2 kuśnierzy, 3 bednarzy, 4 kowali, 2 ślusarzy”.

Z czasem pojawiały się nowe cechy. Miały one charakter zawodowo-kościelny. Dbały o interesy rzemieślników, stanowiąc swoiste bractwo, które posiadało swojego patrona, a przynależność do niego wymagała spełnienia określonych wymogów.

Historię zawodów przypomnieli uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubaszowej w przedstawieniu pt. „Jako drzewiej bywało”.

Źródło:
Kozioł J., „Tuchów i okolice”, Tuchów 1999

#680-lecieprawmiejskich