„Cuda Tuchowskiej Madonny” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 8 SP Dąbrówka Tuchowska

„Cuda Tuchowskiej Madonny” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 8 SP Dąbrówka Tuchowska

Z Tuchowem wiąże się kult cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Od wielu wieków, mimo różnych przeciwności losu, ciągnęły tu rzesze pielgrzymów, wierząc w łaski, którymi zostaną obdarowani.

Jak pisze Józef Kozioł:„Po II wojnie, mimo utrudnień ze strony komunistycznej władzy, ciągnęły w lipcu do Tuchowa pielgrzymki, zwane kompaniami. Odbywało się to inaczej niż dziś. Pielgrzymi szli boso, w ogromnym kurzu, który gromadził się na poboczach nie asfaltowanych jeszcze dróg, buty nakładali dopiero pod kościołem (…). Szli tak w lipcowej spiekocie, kurzu dróg wiele dni, nocując po stodołach.

A każdy z jakąś tam swoją intencją. Gdy z góry widać było klasztor, klękali – stąd klękane górki (…)”.

Interesujące są dzieje obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej. Przywędrował do Tuchowa w poł. XVI w. i słynął z cudów, których doświadczali wierni.

Staraniem redemptorystów 2 X 1904 r. nastąpiła koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej.

30 IX-11 X 1914 r. obraz Matki Bożej został zdjęty, aby łatwiej było go schować w razie zagrożenia ze strony austriackiej. Wówczas w klasztorze urządzono szpital dla żołnierzy austriackich.

22 XII 1914 r. po zajęciu klasztoru przez Rosjan cudowny obraz wywieziono do Wiednia. Znajdował się w kaplicy domowej oo. redemptorystów.

6 IX 1939 r. o. Puchalik, udając się z klerykami do Zamościa, zabrał ze sobą cudowny obraz, który powrócił
2 X 1939 r.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej przedstawieniem pt. „Cuda Tuchowskiej Madonny” pokazała żywą wciąż wiarę w opiekę Matki Boskiej Tuchowskiej.

Źródła:
Kozioł J., „Tuchów i okolice”, Tuchów 1999
Zajkowski M. (CSsR), „Redemptoryści opiekunami cudownego obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej, [w:] „Pokłosie tuchowskich jubileuszy. Materiały z sesji naukowych z okazji 650-lecia (10.11.1990) i 670-lecia (14.09.2010) pod red. Aleksandra Kowalika i Józefa Kozioła, Tuchów 2011

#680-lecieprawmiejskich