„Obrady Rady Miejskiej w XVI wieku – Tuchów” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 10 LO w Tuchowie

„Obrady Rady Miejskiej w XVI wieku – Tuchów” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 10 LO w Tuchowie

XVI wiek był dla Tuchowa czasem rozkwitu gospodarczego oraz samorządowego. Prężnie działały wówczas cechy rzemieślnicze, wśród których prym wiodło szewstwo.

Rozwijało się również rolnictwo o charakterze przemysłowym. Na duża skalę uprawiano chmiel i zakładano składownie piwa.

Jak zauważa S. Derus: „Ślady dawnej piwowarskiej świetności przetrwały do okresu międzywojennego. We wschodniej części miasta, wśród wikliny nad rzeką Białą plenił się jeszcze dziko rosnący chmiel (…)”.

Zagrodnicy i komornicy niejednokrotnie buntowali się wobec świadczeń płaconych na rzecz opata tynieckiego lub jego pełnomocnika, którym był starosta tuchowski.

Z takim buntem radzono sobie właśnie poprzez zakuwanie w dyby, które potocznie nazywano „gąsiorem”, czy „sprawiedliwością na chłopy”.

O czym radzili radni w XVI wieku i jak to było z tą sprawiedliwością 10 lat temu opowiedzieli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie, prezentując widowisko pt. „Obrady Rady Miejskiej w XVI wieku – Tuchów”.

Źródło: S. Derus „Tuchów. Miasto i gmina do roku 1945”

#680-lecieprawmiejskich