IX Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Europejska Etiuda – pomiędzy fortepianem i wierszem a obrazem i rzeźbą” – 25-28 lipca 2008 roku

IX Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Europejska Etiuda – pomiędzy fortepianem i wierszem a obrazem i rzeźbą” – 25-28 lipca 2008 roku

Uczestnicy: Tuchów, Detva, Martfü, Saint Jean de Braye, Pettenbach, Mikulov

Kwota dofinansowania 10 744 euro + 8000 zł

Wsparcie finansowe: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego