X Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Kulturowy dialog Europejczyków małych miast” – 29 maja – 1 czerwca 2009 roku

X Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Kulturowy dialog Europejczyków małych miast” – 29 maja – 1 czerwca 2009 roku

Uczestnicy: Tuchów, Saint Jean de Braye, Martfü, Detva, Mikulov, Illingen, Pettenbach, Baraniwka

Kwota dofinansowania 17 363 euro

Wsparcie finansowe: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”, Punkt Informacyjny Europe-Direct w Tuchowie