VIII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Europejskie Spotkania” – 1-4 czerwca 2007 roku

VIII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Europejskie Spotkania” – 1-4 czerwca 2007 roku

Uczestnicy: Tuchów, Martfü, Illingen, Detva, Mikulov, Pettenbach

Kwota dofinansowania 23 000 zł

Wsparcie finansowe: Pilotażowy Program Leader + Schemat II