„Legenda o Janku Świniarczyku i solnej sztolni” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 7 SP Trzemesna

„Legenda o Janku Świniarczyku i solnej sztolni” – z cyklu Przegląd widowisk historycznych odc. 7 SP Trzemesna

Rok 1315 według podań był przełomowy dla Tuchowa. Wówczas prawdopodobnie odkryto w Tuchowie, przy obecnej ulicy Zielonej, pokłady soli, kopaliny niezwykle wówczas cenionej.

Jak pisze Andrzej Mężyk: „Szczególne znaczenie dla Króla (Kazimierza Wielkiego – przyp. Dom Kultury w Tuchowie) miało wydobywanie soli, co przysporzyło Królowi 1/3 dochodu. Wydobywano ją w Wieliczce, Bochni i m.in. w Tuchowie z prawem, jakie posiadają żupy w Bochni i w Wieliczce, stając się zarazem dla Tuchowa miastami wzorcowymi do naśladowania”.

Grzegorz Myśliwski w audycji Andrzeja Sowy i Wojciecha Dmochowskiego z cyklu „Kronika niezwykłych Polaków”, poświęconej wydobywaniu soli w średniowieczu (Polskie Radio, 25.01.2001) twierdził, że już za czasów Kazimierza Wielkiego wydobycie soli odbywało się od dwóch wieków koło Brześcia Kujawskiego i pod Krakowem.

Jak podkreślał „Wydobywano tam sól w formie solanki, a następnie warzono. Za panowania Bolesława Wstydliwego i życia jego żony, późniejszej świętej, Kingi odkryto sól kamienną. W 1251 roku wybudowano kopalnię w Bochni”.

Wydobycie soli było niezwykle ważne dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim zapewniało byt gospodarzom, którzy znajdowali się pod szczególną opieką króla.

Dzięki temu cennemu kruszcowi opat tyniecki Bogusław poczynił starania, by Tuchów otrzymał prawa miejskie, co też się stało.

Wokół tuchowskiej kopalni narosło wiele legend. Jedną z nich 10 lat temu przedstawili uczniowie szkoły w Trzemesnej w widowisku pt. „Legenda o Janku Świniarczyku i solnej sztolni”.

Źródła:
Mężyk A., „Dwa jubileusze w Tuchowie 1340-2010”, Tuchów 2014
https://www.polskieradio.pl/…/1609198,Sol-%e2%80%93-biale-z…

#680-lecieprawmiejskich