38 500,00 zł otrzymał Dom Kultury w Tuchowie w wyniku konkursu  Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa” ”Niepodległa” 2023” na projekt pn. „WYGRANA POLSKA -WYŚPIEWANA NIEPODLEGŁA”.

38 500,00 zł otrzymał Dom Kultury w Tuchowie w wyniku konkursu Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa” ”Niepodległa” 2023” na projekt pn. „WYGRANA POLSKA -WYŚPIEWANA NIEPODLEGŁA”.

Całość realizacji projektu 47 998,00 zł. Projekt realizowany będzie na obszarze Gminy Tuchów. W mieście Tuchów i miejscowościach: Łowczów, Siedliska, Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice. „Wygrana Polska – Wyśpiewana Niepodległa” to: koncerty, wystawy, warsztaty muzyczne i sejmiki historyczne.

W ramach projektu: – Przeprowadzonych będzie 5 sejmików historycznych podczas, których odbędą się prezentacje i pokazy dotyczące historycznych: postaci, miejsc i wydarzeń z gminy Tuchów i regionu Pogórza.- Odbędzie się 5 warsztatów muzycznych, podczas których prezentowana będzie tematyka związana z tradycją, genezą i źródłem inspiracji powstawania pieśni patriotycznych oraz ich znaczenia w drodze do odzyskania niepodległości.- Wykonanych będzie 5 wystaw: kultury Tuchowa i Pogórza z czasów odzyskiwania niepodległości, na których zaprezentowane zostaną pamiątki, fotografie, obrazy, wyroby rzemieślnicze i rękodzielnicze z początku XX wieku podkreślające istotę poczucia patriotyzmu w kontekście kulturowym również batalistycznym- Zorganizowanych będzie 6 koncertów muzycznych pn. „Wygrana Polska – Wyśpiewana Niepodległa”, podczas których wystąpi: 2 orkiestry, 2 zespoły instrumentalno-wokalne, 1 zespół pieśni i tańca, 1 zespół folkowy. Po jednym w Łowczowie, Siedliskach, Jodłówce Tuchowskiej, Piotrkowicach i dwa w Tuchowie.

Projekt ma na celu: -przypomnienie o bohaterach bitew frontu wschodniego I wojny, w tym bitwy pod Łowczówkiem, bitwy gorlickiej, wojny polsko-bolszewickiej i bitwy warszawskiej oraz wiedzy o społeczności początku XX wieku, oświacie, tradycjach, obyczajowości i kulturze z czasów walki o wolność i niepodległość regionu Pogórza,-pogłębione poczucie więzi lokalnej i odnowiona pamięć historyczna o walce o niepodległość żołnierzy frontu wschodniego I wojny światowej i bohaterach regionu,-pokazanie, że manifestowanie polskości to wyraz oddania jej, a to można czynić poprzez szacunek do: języka, tradycji, polskich obyczajów, pamięci lokalnej i narodowej, wiary, muzyki, twórczości,-pokazanie, że jednym z oręży walki o wolność i niepodległość oraz ich ciągłe i systematyczne utrwalanie była i jest potęgi niezłomność kultury Polski i Polaków.