25 000,00 otrzymał Dom Kultury w Tuchowie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na projekt pn. „Festiwal Pogórzański – kultura osadzona w tradycji i obyczaju ludowym”.

25 000,00 otrzymał Dom Kultury w Tuchowie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „Festiwal Pogórzański – kultura osadzona w tradycji i obyczaju ludowym”.

Całość realizacji projektu 48 000,00 zł. Dofinansowanie jest wynikiem wysokiej punktacji dla projektu w konkursie programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Projekt realizowany będzie w Tuchowie, 6 sierpnia 2023. W ramach realizacji zadania przeprowadzone będą konkursy: rzemiosła, rękodzieła artystycznego i starych zawodów, – potraw i produktów lokalnych, -gawęd pogórzańskich mówionych gwarą, – tańców ludowych, śpiewaków i muzyków. W konkursach udział wezmą stowarzyszenia i grupy ludowe. Podczas festiwalu wystąpią: kapela, zespół folklorystyczny, zespół pieśni i tańca, Festiwal nawiązywał będzie do kultury Pogórzan czyli kultury pomiędzy kulturami: krakowiaków, górali, łemków i rzeszowiaków. Poprzez organizację tego wydarzenia chcemy utrwalać tożsamości kulturową Pogórzan w kontekście współdziałania z sąsiednimi regionami i integracji społecznej.