46 600,00 zł dla Domu Kultury w Tuchowie na realizację projektu pn. „Wyposażenie pracowni rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza.”

46 600,00 zł dla Domu Kultury w Tuchowie na realizację projektu pn. „Wyposażenie pracowni rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza.”

Drodzy Państwo, jest nam miło poinformować że, 46 600,00 zł otrzymał Dom Kultury w Tuchowie na realizację projektu pn. „Wyposażenie pracowni rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza.” Całość realizacji projektu wynosi 73 236,84 zł. Projekt dofinansowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach realizowanego projektu pn. Wyposażenie pracowni rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza zostanie zakupione wyposażenie, w skład którego wchodzą: aparat fotograficzny, kamera, komputer, laptop, skaner 3D, drukarka 3D, tablet, prompter, dysk sieciowy i 12 dysków twardych oraz sprzęt biurowy. Dzięki temu możliwe będzie kompleksowe i profesjonalne opracowywanie, przygotowywanie, prezentacja i publikowanie informacji, materiałów, zdjęć i filmów, prezentujących i promujących dziedzictwo kulturowe miasta i gminy. Dzięki zakupowi wyposażenia zostanie kompleksowo wyposażona pracownia do prowadzenia rejestracji digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza, możliwe będzie kreowanie przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej. Zakup nowoczesnego sprzętu pozwoli na profesjonalne uchwycenie, zapisanie oraz zachowanie jak najwierniejszego trójwymiarowego modelu cyfrowego i pokazanie w rzeczywistym wymiarze – w postaci zdigitalizowanego materiału – w sposób dokładny i precyzyjny zasobów dziedzictwa kulturowego, lokalnego i regionalnego mieszkańców Pogórza. Pracownia i zakupione wyposażenie będzie służyć społeczności lokalnej, w tym m. in.: animatorom kultury, zespołom, organizacjom i stowarzyszeniom, kołom gospodyń wiejskich, orkiestrom, chórom, artystom i grupom twórczym.