Zwycięzcy eliminacji miejskich i powiatowych 65. OKR wyłonieni!

Zwycięzcy eliminacji miejskich i powiatowych 65. OKR wyłonieni!

Od kilku lat tuchowski Dom Kultury może poszczycić się współorganizacją Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej.

Zadaniem dla tuchowskiej instytucji kultury było przeprowadzenie eliminacji miejskich i powiatowych we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. OKR adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych, pogłębia wiedzę o literaturze, znajomość dzieł literackich, rozwija zainteresowania literackie i muzyczne i promuje talenty. Jest najstarszym i najważniejszym dla miłośników żywego słowa wydarzeniem tego typu w Polsce. Konkurs realizowany jest w formie 4 turniejów: recytatorskiego, teatrów jednego aktora, poezji śpiewanej i „wywiedzione ze słowa”.

Eliminacje miejskie i powiatowe do 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Tuchowie odbyły się, ze względu na pandemię w drugim terminie, tj. 31 sierpnia. Uczestnicy rywalizowali na scenie w trzech kategoriach: w turniej recytatorskim (4), turnieju „Wywiedzione ze słowa” (4) i turnieju Teatrów Jednego Aktora (2).
Występy oceniała komisja w składzie: Ilona Stanaszek, Anna Stanuch-Madej i Andrzej Jagoda, która przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W turnieju recytatorskim I miejsce otrzymał Kacper Rokosz, II m. Karolina Padło, a III Sylwester Warias, z I LO w Tarnowie. Zaprezentowali oni utwory poetyckie Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Adama Mickiewicza i prozatorskie Joanny Bator, Franza Carla Webera, Andrzeja Bursy.

W turnieju „Wywiedzione ze słowa” I miejsce zajęła Karolina Wójcik, która przedstawiła monodram „404” na podstawie wierszy Wisławy Szymborskiej i Mirona Białoszewskiego, II m. Iga Grabowska, przedstawiając „Hasło” na podstawie „Obrazu kobiety polskiej” Marty Ciarkowskiej. Obie uczestniczki reprezentowały Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie. Natomiast wyróżnienia otrzymały dwie uczestniczki z I LO w Tarnowie: Martyna Prendota oraz Małgorzata Gajda.

W turnieju Teatrów Jednego Aktora nagrody otrzymali młodzi aktorzy ze Stowarzyszenia Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Jargas, a drugie Kacper Rokosz. Zaprezentowali oni monodramy „Moje miejsce” i „Twarze absurdu” na podstawie scenariuszy Justyny Kapy.

Do kolejnego etapu konkursu, jakim są eliminacje rejonowe zostali nominowani zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych turniejach. Eliminacje rejonowe dla regionu tarnowskiego odbędą się na małej scenie Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, których fundatorem był Dom Kultury w Tuchowie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w Tarnowie!