#ZostańWdomu #ZostańzBogiem #BógJestWszędzie

#ZostańWdomu #ZostańzBogiem #BógJestWszędzie

Najbliższe tygodnie to szczególny czas próby wiary, a także modlitwy.

Zachęcamy do wysłuchania słowa skierowanego do wiernych przez proboszczów tuchowskich parafii: ks. Alfonsa Górowskiego i o. Bogusława Augustowskiego CSsR.

#zostańwdomu

#ZostańWdomu #ZostańzBogiem #BógJestWszędzieNajbliższe tygodnie to szczególny czas próby wiary, a także modlitwy.Zachęcamy do wysłuchania słowa skierowanego do wiernych przez proboszczów tuchowskich parafii: ks. Alfonsa Górowskiego i o. Bogusława Augustowskiego CsSR. Przeżywamy Wielki Post w obliczu pandemii koronawirusa. W związku z tym, zgodnie z Dekretem Biskupa Tarnowskiego, zostały podjęte konkretne zalecenia, które wymagają od nas odpowiedzialnego podporządkowania się zarówno władzom państwowym jak i kościelnym. W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego Msze św. sprawowane są według ustalonego porządku niedzielnego i powszedniego z ograniczeniem co do liczby uczestników – maksymalnie 50 osób. W pierwszej kolejności mogą w niej uczestniczyć rodziny, które zamówiły intencję na daną Mszę św.W związku z tą nadzwyczajną sytuacją Biskup Tarnowski Andrzej Jeż udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania.

Opublikowany przez Tuchow.pl Czwartek, 19 marca 2020