Stan epidemii: zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tuchowie

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie wprowadziliśmy zmiany, które dotyczą przede wszystkim przyjmowania i załatwiania spraw interesantów.

Od poniedziałku tj. 23 marca br. do odwołania Urząd Miejski w Tuchowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym – bez osobistego kontaktu z interesantami.

W związku z tym w budynku ratusza (Tuchów, ul. Rynek 1) będzie jedynie możliwość załatwienia spraw związanych z wydaniem dokumentacji w przypadku zgonu oraz spraw w przypadku których nie jest możliwe przeprowadzenie procedury pocztą tradycyjną, drogą telefoniczną lub elektroniczną (przy użyciu elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP i profilu zaufanego).

Referaty znajdujące się w budynku administracyjnym przy ul. Jana Pawła II 4 będą niedostępne dla klientów.