„Porozmawiaj z doradcą zawodowym” w Domu Kultury w Tuchowie

„Porozmawiaj z doradcą zawodowym” w Domu Kultury w Tuchowie

Szanowni Państwo,
w Domu Kultury w Tuchowie został uruchomiony punkt doradztwa zawodowego w ramach przedsięwzięcia „Porozmawiaj z doradcą zawodowym”. To przedsięwzięcie realizowane jest przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie.
Dyżur doradcy zawodowego będzie odbywał się raz w miesiącu w Domu Kultury w Tuchowie. Najbliższe terminy zaplanowano na 19 marca i 9 kwietnia w godzinach od 12.00 -14.00. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są: emailem na adres: [email protected], tel. 737 196 932Celem inicjatywy jest organizacja dyżurów w subregionie tarnowskim, blisko miejsca zamieszkania zainteresowanych osób, w dogodnych godzinach. Z konsultacji z doradcą zawodowym (usług poradnictwa zawodowego) mogą skorzystać osoby dorosłe, powyżej 18. roku życia zainteresowane aktywnym planowaniem i zarządzaniem własną ścieżką edukacyjno-zawodową.
Realizowane usługi mają na celu dostarczenie wsparcia informacyjnego, m.in.: w zakresie: trendów na rynku edukacyjnym i rynku pracy, zasad sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania zatrudnienia, metod rekrutacji i selekcji; oraz doradczego, m.in. w zakresie: wyboru ścieżki zawodowej, poszukiwania i zmiany dotychczasowego zatrudnienia, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, rozwoju zawodowego, diagnozy osobowości i zainteresowań zawodowych, identyfikowania i wzmacniania potencjału zawodowego. Udział w spotkaniu z doradcą zawodowym jest bezpłatny, a poruszane tematy mogą dotyczyć kwestii zatrudnienia, mocnych stron, wyboru zawodu, kursów i szkoleń, przedsiębiorczości, rynku pracy, planowaniu ścieżki zawodowej i kompetencji.
W trakcie konsultacji z doradcą zawodowym można uzyskać również informacje o projektach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
• Małopolski Pociąg do kariery sezon 1 https://wupkrakow.praca.gov.pl/…/22626323-malopolski…
• Nowy Start W Małopolsce z EURESem https://wupkrakow.praca.gov.pl/…/22811727-nowy-start-w…
• Żyj i pracuj w Małopolsce https://wupkrakow.praca.gov.pl/…/22811459-zyj-i-pracuj…
• Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy https://wupkrakow.praca.gov.pl/…/22629619-pracownicy…https://zarzadzaniewiekiem.pociagdokariery.pl/