„Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” – kolejne spotkania historyczne

„Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” – kolejne spotkania historyczne

W ramach realizacji projektu pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” w dniach 8-9 października w Domu Kultury w Tuchowie odbyły się kolejne spotkania historyczne dla mieszkańców gminy Tuchów i regionu tarnowskiego pn.: „Nie depczcie przeszłości ołtarzy – winniście im cześć. Droga do niepodległości – miejsca pamięci” oraz „Z Tuchowa do Łowczówka – Dumy Niepodległej”.

9 października młodzież ze szkół średnich z gminy Tuchów uczestniczyła w dwóch lekcjach historycznych: „Śladami ojców niepodległości oraz bohaterów wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej”, „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać – drogi do niepodległości narodu polskiego”.

Serdecznie zapraszamy na spacer wirtualny oraz wędrówkę szlakiem historycznym www.szlakniepodleglosci.eu oraz kolejne spotkania historyczne już w weekend.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” (https://niepodlegla.gov.pl; Niepodległa ).

Projekt realizowany przez Dom Kultury w Tuchowie w koalicji dla Niepodległej z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” w Tuchowie i Towarzystwem Miłośników Tuchowa.