WOLNOŚĆ ŁĄCZY

WOLNOŚĆ ŁĄCZY

W 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Tuchowie zawyją syreny!

Włączmy się w akcję upamiętniającą jedno z ważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju „Powstanie Warszawskie było największą bitwą, stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi. Powstańcy walczyli w nim bowiem przeciwko regularnym formacjom niemieckim, bez ciężkiego uzbrojenia, samolotów, dział i czołgów. O jego wybuchu przesądziły względy polityczne, a nie położenie militarne. Było najdonioślejszym działaniem Armii Krajowej. Walki, zaplanowane na kilka dni, trwały 63 dni. Powstanie, choć nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, było fenomenem w skali okupowanej Europy. Dla kolejnych pokoleń Polaków stało się jednak symbolem męstwa w walce o niepodległość”.

Źródło:https://www.wojsko-polskie.pl/powstanie-warszawskie/