W Domu Kultury w Tuchowie powstała pracownia rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza

W Domu Kultury w Tuchowie powstała pracownia rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza

Drodzy Państwo, miło nam poinformować, że w Domu Kultury w Tuchowie powstała pracownia rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza.

W ramach realizowanego projektu pn. „Wyposażenie pracowni rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza” zakupione zostało wyposażenie, w skład którego wchodzą: aparat fotograficzny, obiektyw do aparatu fotograficznego, kamera, statyw do kamery, laptopy, skaner 3D, drukarka 3D, mikrofony, tablet, prompter, zasilacz awaryjny UPS, dysk sieciowy, 12 dysków twardych, szafa rack, szafa metalowa na sprzęt i materiały, biurko i fotel do biurka.

Operacja współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.