Tuchowski KulturaON – ruszamy z realizacją projektu!

Tuchowski KulturaON – ruszamy z realizacją projektu!

Projekt pn. Tuchowski KulturaON – stacjonarne i mobilne studio nagrań, realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

O co chodzi?

Tuchowski KulturaON polega na stworzeniu studia nagrań stacjonarnego i mobilnego. Mają one służyć do rejestrowania i transmitowania dorobku kulturowego społeczności lokalnej, wydarzeń kulturalnych, oferty animacyjnej oraz stanowić narzędzia tworzenia dla tuchowskiej kultury i jej odbiorców alternatywnej rzeczywistości wirtualnej o nieograniczonym do niej dostępie.

Tuchowski KulturaON ma również umożliwiać komunikowanie się z odbiorcami kultury i jej twórcami oraz stanowić narzędzie tworzenia i utrzymywania relacji ze społecznością lokalną.

Stworzenie Tuchowskiego KulturaON-u będzie możliwe dzięki doposażeniu placówki w odpowiednie cyfrowe zasoby infrastrukturalne oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe pracowników Domu Kultury w Tuchowie oraz lokalnych animatorów kultury.

Dlaczego tak?

Z uwagi na funkcjonalność, potrzeby rejestracji oraz transmisji online, w tym logistykę i realizację nagrań, utworzone zostaną dwa studia nagrań: stacjonarne i mobilne.

Stacjonarne znajdować się będzie w sali studyjnej Domu Kultury w Tuchowie i zostanie wyposażone w odpowiednie urządzenia, sprzęt oraz programy. W nim realizowane będą nagrania oraz transmisje stałego cyklicznego tuchowskiego programu.

Mobilne studio nagrań lokalizowane będzie w zależności od potrzeb realizacji programowej, czyli w sali koncertowej, salach muzealnych, pracowniach edukacyjnych, amfiteatrze, na rynku i w innych, podobnych miejscach. Dzięki temu realizowane będą transmisje online oraz relacje z wydarzeń, imprez itd.

Ile na projekt?

15.09.2021 roku pomiędzy Narodowym Centrum Kultury a Domem Kultury w Tuchowie zawarta została umowa o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego w kwocie 145 900,00 zł.

Na jakim etapie?

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022 roku.

15 października zakończono etap przygotowawczy – przygotowanie logistyczne i organizacyjne realizacji projektu, w tym szkoleń i warsztatów oraz dokumentacji na zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania. Podczas kolejnych etapów przeprowadzone będą szkolenia przez Narodowe Centrum Kultury, zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania, który zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Odbędą się również szkolenia i warsztaty realizowane w ramach projektu. Uruchomienie stacjonarnego i mobilnego studia nagrań planowane jest na przełomie maja i czerwca 2022 roku.

O realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.