„Kurier Tuchowski” ma już 4 tomy!

„Kurier Tuchowski” ma już 4 tomy!

„Kurier Tuchowski” – wydawany od 2012 roku przez Dom Kultury w Tuchowie – elegancko oprawiony!! Właśnie odebraliśmy z introligatorni!!

Jest radość! 7 lat pracy zespołu redakcyjnego (2012-2019), 4 tomy, 86 numerów (łączny nakład 172 000 egzemplarzy)!

Kawał historii Tuchowa oraz gminy Tuchów zapisanej na stronach naszej gazety!

Gazeta trafi do archiwum Domu Kultury w Tuchowie oraz do Muzeum Miejskiego w Tuchowie, gdzie będzie można ją obejrzeć, poczytać i z sentymentem wrócić do wydarzeń z minionych lat.

Należy nadmienić, że w latach 2012-2020 (do czerwca) Dom Kultury w Tuchowie wydał 92 numery (łączny nakład 184 000 egzemplarzy).

Obecnie pracujemy nad numerem wakacyjnym!

Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas współpracowali i nadal współpracują z redakcją oraz sympatykom i czytelnikom naszej gazety za to, że jesteście.

Łącząc pozdrowienia, wszystkich mieszkańców miasta i gminy zapraszamy do lektury naszej gazety!
Czytajcie „Kuriera Tuchowskiego” – tworzymy go z myślą o Was i dla Was!

#kulturaztobą
#czytamykurieratuchowskiego