IV Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „Międzynarodowe Spotkanie Animatorów Kultury” – 23-26 maja 2003 roku

Uczestnicy: Tuchów, Martfü, Detva, Pettenbach, Illingen, Saint Jean de Braye

Kwota dofinansowania 3 900 euro

Wsparcie finansowe: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki