„Żyć! Jeśli nawet nie masz nic…”

„Żyć! Jeśli nawet nie masz nic…”

Słowami piosenki Krzysztofa Krawczyka naznaczone były wydarzenia; koncert, maraton fitness, czat zrozumienia i spotkanie z książką, które odbyły się 23 lutego, czyli w Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Podczas tych wydarzeń byliśmy, będziemy nadal bo chcemy być, ze wszystkimi chorymi na depresję. Z tymi, którzy w swoim życiu są słabsi dlatego, że „…byli zbyt długo silni”.

Piękny koncert w Domu Kultury zagrała grupa artystyczna, pod kierownictwem muzycznym Ireneusza Szafrańskiego, a konferansjerami koncertu byli: Dorota Strojny, inicjatorka akcji i Wacław Ropski, zaś niezwykły maraton fitness w hali MOSiR poprowadzili: Karolina Mądel, Izabela Jeleń, Renata Stefan, Jarek Stachoń wraz z Mateuszem Salwą.

Wydarzeniom tym patronowali: Burmistrz Tuchowa i Centrum Zdrowia Tuchów. Wydarzenia organizowali: Dom Kultury w Tuchowie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaś partnerami byli: MOSiR Tuchów, Biblioteka Publiczna w Tuchowie, PCPR Tarnów, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Tuchowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrówce Tuchowskiej, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach, Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej, Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mesznej Opackiej.