Źródła wody i ich ochrona

Źródła wody i ich ochrona

„Temu, kto ofiarował ci kroplę wody, zapłać nie wysychającym nigdy źródełkiem”. /Denis Diderot/

Woda: związek chemiczny wodoru i tlenu – H2O, źródło życia, miejsce odpoczynku, żywioł, (…), nieodłączny element pięknego pogórzańskiego krajobrazu.
Czas na refleksję…

Odcinek 4 Źródła wody i ich ochrona
Bądźcie z nami – #kulturaztobą