Zapraszamy do zwiedzania wystawy „Prymas Polski, Błogosławiony Kardynał Stefanie Wyszyński znany i nieznany”

Zapraszamy do zwiedzania wystawy „Prymas Polski, Błogosławiony Kardynał Stefanie Wyszyński znany i nieznany”

10 września w Muzeum Miejskim w Tuchowie odbyło się otwarcie wystawy pn. „Prymas Polski, Błogosławiony Kardynał Stefanie Wyszyński znany i nieznany”.

Wystawę można oglądać od 12 września 2021. Serdecznie na nią zapraszamy!

Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach za udostępnienie eksponatów i pamiątek, które posłużyły do stworzenia tej niezwykłej wystawy o NIEZWYKŁYM CZŁOWIEKU!

Serdecznie dziękujemy paniom: Stanisławie Burzy i Irenie Kordzikowskiej, za jej przygotowanie!

Uroczystość poprowadził kustosz Ryszard Wrona, otwarcia dokonała burmistrz Magdalena Marszałek, a o Prymasie Tysiąclecia, Stefanie Wyszyńskim opowiedziała Stanisława Burza. Nastąpiło to w Tuchowie, w przeddzień beatyfikacji Kardynała, a ta już jutro, 12 września 2021.