Zapraszamy do składania ofert na wyposażenie stacjonarnego i mobilnego studia nagrań

Zapraszamy do składania ofert na wyposażenie stacjonarnego i mobilnego studia nagrań

Dom Kultury w Tuchowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia oraz oprogramowania do stacjonarnego i mobilnego studia nagrań w ramach projektu pn. Tuchowski KulturaON – stacjonarne i mobilne studia nagrań.

Termin składania ofert 1.04.2022 godz. 15.00

Ofertę można złożyć jedną z wybranych dróg:– osobiście lub przesłać na adres Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów– e-mailem na adres: [email protected] (należy przesłać skany podpisanych dokumentów)

Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest z załączniku nr 2a

Ofertę należy złożyć na załącznikach:

Załącznik nr 3 Formularz oferty (dla każdej dostawy osobny załącznik)