Zapraszamy do składania ofert na wyposażenie stacjonarnego i mobilnego studia nagrań

Zapraszamy do składania ofert na wyposażenie stacjonarnego i mobilnego studia nagrań

Dom Kultury w Tuchowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia oraz oprogramowania do stacjonarnego i mobilnego studia nagrań w ramach projektu pn. Tuchowski KulturaON.

Termin składania ofert 17.03.2022 godz. 16.00

Ofertę można złożyć jedną z wybranych dróg:

– osobiście lub przesłać na adres Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

– e-mailem na adres: [email protected] (należy przesłać skany podpisanych dokumentów)

Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do składania ofert: