Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń oraz warsztatów

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń oraz warsztatów

W ramach realizacji przez Dom Kultury w Tuchowie projektu pn. Tuchowski KulturaON – stacjonarne i mobilne studia nagrań zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn. Przeprowadzenie 5 szkoleń tematycznych oraz 5 warsztatów tematycznych. 

Termin składania ofert 22.03.2022 godz. 16.00

Ofertę można złożyć jedną z wybranych dróg:

– osobiście lub przesłać na adres Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

– e-mailem na adres: [email protected] (należy przesłać skany podpisanych dokumentów)

Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do składania ofert:

Ofertę należy złożyć na załącznikach: