Zakończono remont sanitariatów w Domu Kultury w Tuchowie

Zakończono remont sanitariatów w Domu Kultury w Tuchowie

Gmina Tuchów zakończyła przebudowę sanitariatów wraz z wykonaniem wewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury w Tuchowie.

W ramach przebudowy istniejących dwóch sanitariatów (damskiego i męskiego) powstały trzy pomieszczenia higieniczno-sanitarne: wc damskie, wc dla osób niepełnosprawnych oraz wc męskie. Powstał dwuodcinkowy podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dostarczone zostało również 6 ścianek wystawienniczych z oświetleniem.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków działalności Domu Kultury oraz korzystania z niego przez uczestników zajęć, spotkań, seansów filmowych, występów, wydarzeń i imprez. Poprawiona została przede wszystkim dostępność Domu Kultury dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania: 315 527,73 PLN brutto

Dofinansowanie MKiDN: 110 000,00 PLNZ budżetu Gminy Tuchów: 205 527,73 PLN

Projekt „Remont i modernizacja sal, galerii, fotogalerii oraz sanitariatów i dostosowanie dla niepełnosprawnych w DK Tuchów” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.