Z żalem informujemy, że dnia 8 grudnia 2021 r. zmarł Piotr Kwaśny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny dwóch kadencji.

Z żalem informujemy, że dnia 8 grudnia 2021 r. zmarł Piotr Kwaśny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny dwóch kadencji.

Zapamiętamy Piotra Kwaśnego jako samorządowca zatroskanego nie tylko o sprawy Lubaszowej i Kozłówka, ale też całej naszej gminy. Był zawsze obecny w życiu społecznym. Angażował się w przedsięwzięcia miejscowej społeczności skupionej wokół stowarzyszeń, organizacji i parafii. Zawsze blisko ludzi i ich problemów, zawsze gotowy do pomocy, poszukiwania kompromisu i porozumienia. Pozostanie w naszej pamięci jako dobry kolega. Dziękujemy Piotrze za wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności. Spoczywaj w pokoju.

Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.