„Z młodzieżą i dla młodzieży. Tuchowskie Forum o Młodych”

„Z młodzieżą i dla młodzieży. Tuchowskie Forum o Młodych”

Drodzy Państwo, Dom Kultury w Tuchowie po raz trzeci (2020/2021), otrzymał dofinansowanie z Programu Równać Szanse. Tym razem wśród tylko 15 dofinansowanych projektów uznanie zdobył tuchowski projekt pn. „Z młodzieżą i dla młodzieży. Tuchowskie Forum o Młodych”. Dziękujemy Annie Madejskiej za aplikowanie, wdrażanie i realizację projektów dla młodzieży. To kolejna przestrzeń realizacji rozwoju kulturowego Tuchowa i jego przyszłości. https://rownacszanse.pl/…/konkurs_na_fora…/wyniki…

Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” to jednodniowe spotkania przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, które ma służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości.

Nasz projekt ma służyć rozwojowi kapitału społecznego w naszym środowisku poprzez wymianę doświadczeń osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju młodych ludzi.

Organizatorem konkursu „Fora Lokalne” jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży!