XX Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej” – 2-5 sierpnia 2019 roku

XX Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „W wartościach solidaryzmu, integracji i dialogu potencjał i siła Unii Europejskiej” – 2-5 sierpnia 2019 roku

Uczestnicy: Tuchów, Martfü, Mikulov, Detva, Baraniwka, Illingen, Tautii Magheraus

Kwota dofinansowania 16 630 euro
Wsparcie finansowe: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”