XIX Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości” – 3-6 sierpnia 2018 roku

XIX Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych pn. „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości” – 3-6 sierpnia 2018 roku

Uczestnicy: Tuchów, Martfü, Mikulov, Detva, Baraniwka, Illingen, Tautii Magheraus

Kwota dofinansowania 14 615 euro

Wsparcie finansowe: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”