„Wytyczenie i oznakowanie szlaku rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć w Tuchowie oraz wykonanie przewodnika turystycznego” – 2013 r.

„Wytyczenie i oznakowanie szlaku rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć w Tuchowie oraz wykonanie przewodnika turystycznego” – 2013 r.

W ramach realizacji projektu wykonano tabliczki informacyjne dla obiektów (60 szt.), opracowano graficzne i wydrukowano przewodnik turystyczny wraz z mapą dla szlaku (1000 szt.), opracowano wirtualny przewodnik po szlaku oraz zakupiono infokiosk.

 

Koszt całkowity projektu: 30 868,40 zł, w tym dofinansowanie: 21 359,20 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś LEADER na lata 2007-2013.