„Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury  w Tuchowie w oświetlenie sceniczne” – 2015 r.

„Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury  w Tuchowie w oświetlenie sceniczne” – 2015 r.

W ramach realizacji projektu zakupiono: głowy ruchome (6 szt.), reflektory (12 szt.), lampy halogenowe (12 szt.), reflektor prowadzący (1 szt.), blindery (2 szt.), dimmery (2 szt.), stroboskop (1 szt.), sterownik analogowy oświetlenia (1 szt.), sterownik cyfrowy oświetlenia (1 szt.), laptop (komputer) do sterowania oświetleniem scenicznym (1 szt.), okablowanie do urządzeń (1 kpl.).

Koszt całkowity projektu: 37 251,78 zł, w tym dofinansowanie: 24 228,80 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś LEADER na lata 2007-2013.