Wielki Piątek – wymowna cisza…

Wielki Piątek – wymowna cisza…

W krzyżu cierpienie… w krzyżu zbawienie… w krzyżu miłości nauka…

Wielki Piątek… wykonało się…

Jezus… Cierpi w ciszy… Umiera w samotności…

A my? Gdzie jesteśmy?

„Abyś mógł żyć…” wiersz ks. Marka Chrzanowskiego czyta Andrzej Jagoda